Sztuka

Sztuka (podgląd zawartości)

To dziedzina działalności ludzkiej mająca między innymi na celu dostarczenie wrażeń estetycznych. Powstała wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej. Można przypuszczać, że na początku miała przede wszystkim funkcję związaną z obrzędami magicznymi, którą zachowała u ludów pierwotnych. Już w starożytności sztuka pełniła rolę polityczną, służąc podreślaniu majestatu władzy, chwały religii.
Wyniki wyszukiwań związane z "Sztuka"
wyników 106