Szpital polowy - rodzaj tymczasowego szpitala, rozstawianego (w terminologii wojskowej - "rozwijanego") poza budynkami szpitala stałego, zazwyczaj przeznaczonego do leczenia ofiar działań wojennych, wielkich katastrof i klęsk żywiołowych.
Szpitale polowe na potrzeby wojska zazwyczaj "rozwijane" są z dala od frontu tak, aby zminimalizować ryzyko związane z bezpośrednimi działaniami wojennymi, ale jednak na tyle blisko pola walki, aby przewóz rannych - śmigłowcami, transporterami lądowymi lub samochodami nie nastręczał zbyt wielkich trudności. Szpitale polowe w czasie pokoju buduje się bez uwzględniania ryzyka działań bojowych, a biorąc pod uwagę głównie położenie dogodne ze względów komunikacyjnych. Dawniej, w czasie konfliktów XIX-wiecznych i przez większość wieku XX szpitale polowe budowano przede wszystkim w namiotach, czasem z wykorzystaniem innych lekkich konstrukcji tego typu. Powszechnie znanym - dzięki telewizyjnemu serialowi M.A.S.H. - był ang. mobile army surgical hospital (przewoźny armijny szpital chirurgiczny) - używany w trakcie wojny koreańskiej. Obecnie coraz częściej zastępuje się niewygodne namioty łatwymi do przewożenia i ustawiania zestawami specjalistycznych kontenerów.
Odmianą szpitala polowego jest statek szpitalny (np. "Britannic" 48.000 BRT, zatopiony na Morzu Egejskim w 1916, albo ORP "Wodnik", biorący udział - na wodach Zatoki Perskiej - w akcji koalicji antysaddamowskiej podczas pierwszego konfliktu irackiego w 1991), pływający po morzu w pobliżu obszaru działań wojennych.
Jeszcze inna wersja szpitala polowego budowana jest na bazie samolotów transportowych lub pasażerskich, przy czym stosuje się je jednak przede wszystkim do funkcjonowania na ziemi, na lotnisku, a nie w powietrzu. Jeden z takich samolotów Bundeswehra skierowała do Pukhet w celu niesienia pomocy ofiarom tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004. Samolotami - szpitalami dysponują także m.in. Amerykanie, Holendrzy, a także - do akcji humanitarnych - ONZ (albo Lekarze Bez Granic)

Link zewnętrzny

Polska Zbrojna: "Szpital do powtórki"
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.