Szew (szew kostny) (łac. sutura) - nieruchome połączenie kości przy pomocy bardzo krótkich (ok. 0,5 mm długości) włókien łącznotkankowych, zaliczane do więzozrostów. Jest to spojenie charakterystyczne dla kości czaszki.
Podział szwów w zależności od kształtu brzegów:
 • szew prosty (szew płaski) (sutura plana syn. sutura levis) - najprostszy z szwów, łączący kości których brzegi są (lub niemal są) proste
 • szew łuskowy (sutura squamosa) - łączy skośne, zachodzące na siebie dachówkowato powierchnie kości
 • szew piłowaty (sutura serrata) - krawędzie kości łączą się w sposób podobny jak zamek błyskawiczny lub puzzle, często w takim szwie znajdują się dodatkowe, drobne kosteczki
 • wklinowanie (gomphosis) - przez niektórych anatomów wydzielane jako osobny typ więzozrostu. Jest to sposób umocowania zęba w dole zębodołowym przy użyciu włókien tkanki łącznej
  • szew rowkowy (szew rozczepiony) (schindyles) - podtyp wklinowania, ostry brzeg jednej kości obejmują elemety drugiej kości tworzące odpowiedni rowek, podobnie jak łączenie między poszczególnymi deskami boazerii.

Szew (szew skórny) (łac. raphe) - łącznotkankowe pasma, zazwyczaj w płaszczyżnie pośrodkowej ciała stanowiące miejsca przyczepu symetrycznych mięśni. Do tej grupy należą:
 • szew gardła (raphe pharyngis) - dla mięsni gardła
 • szew żuchwowo-gnykowy (raphe mylohyoidea) dla mięśni żuchwowo-gnykowych stanowiących przeponę podniebienia
 • szew krocza (raphe peronei) - dla mięśni przepony krocza.
lub stanowiące miejsce połączenia powłok obu połówek ciała: Nazwę raphe noszą również następujace
 • więzadło powiekowe boczne (raphe palpebralis lateralis syn. ligamentum palpebrale lateralis) - więzadło mocujące obie tarczki powiek do bocznego brzegu oczodołu
 • skrzydłowo-żuchwowy (raphe pterygomandibularis) - silne pasmo włókien utworzone przez powięź policzkowo-gardłową, rozpięte pomiędzy wyrostkiem haczykowatym kości klinowej a początkiem grzebienia policzkowego żuchwy. Stanowi miejsce przyczepu włókien mięśniowych zwieracza górnego gardła i mięśnia policzkowego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.