Szetlandy -
Szetlandy (Wyspy Szetlandzkie, Shetland Islands) - archipelag na Oceanie Atlantyckim, około 200 km na północ od wybrzeży Wielkiej Brytanii. Stanowią one odrębną jednostkę administracyjną Wielkiej Brytanii z z głównym ośrodkiem w Lerwick.
Archipelag składa się z ponad 100 wysp, z czego 15 jest zamieszkałych przez około 22 tys. mieszkańców. Łączna powierzchnia wysp wynosi 1426 km2. Obszar charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem - wzniesienia dochodzą do 450 m n.p.m.
Największa wyspa Mainland stanowi 3/4 powierzchni wysp i skupia taki sam odsetek ogółu mieszkańców. W gospodarce Szetlandów dużą rolę odgrywa rybołówstwo, przetwórstwo ropy naftowej, rolnictwo (hodowlą owiec i kuców), także turystyka. Budżet uzupełniają rządowe dotacje.
W I tysiącleciu p.n.e. Szetlandy zasiedlone były przez Piktów. Od VII w. były chrystianizowane przez mnichów irlandzkich. Później nastąpiła kolonizacja normańska i do końca XII wieku pozostawała w rękach królów Norwegii, a do II poł. XV wieku - jarlów Orkadów. Wtedy to Szetlandy zostały włączone do Szkocji, ale dialektem języka norweskiego mówiono do XVIII wieku, a elementy folkloru skandynawskiego przetrwały do wieku XX.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.