Szczęka (łac. maxilla) albo kość szczękowa (łac. os maxillare). Jest kością parzystą i stanowi zasadniczą część składową czaszki twarzowej. Kość szczękowa składa sie z dwóch części: ustawionych pionowo i poziomo. Część pionowa stanowi trzon (corpus) tej kości, który ustawia się w ten sposób, że jego powierzchnia przyśrodkowa stanowi część bocznej ściany jamy nosowej, powierzchnia boczna jest zasłonięta umocowaną do niej kością jarzmową, powierzchnie zaś przednia i tylna tworzą zewnętrzny zarys dolnego odcinka czaszki twarzowej. Powierzchnia górna trzonu szczęki, czyli oczodołowa, stanowi większą część dolnej ściany oczodołu. Na powierzchni przedniej trzonu szczęki poniżej otworu oczodołowego znajduje się niewielkie wgłębienie, zwane dołem nadkłowym.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.