System polityczny - ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi.
Termin pojawił się w literaturze w latach 70. XX wieku, zastępując dotychczas używany "system rządów".
Wyróżniamy:
1. system parlamentarno-komitetowy
2. system parlamentarny
3. system prezydencki
4. system mieszany (półprezydencki a także parlamentarno-gabinetowy)
Pierwszy z nich reprezentuje np.: Szwajcaria. W państwie takim nie ma wyraźnie zarysowanego podziału władz. Dużą rolę odgrywa natomiast demokracja bezpośrednia.
W systemie parlamentarnym prezydent powoływany jest przez parlament. Przezeń powoływany jest także rząd. Parlament pełni więc w takim państwie rolę dominującą. Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej ze względu na jej niewysoką rangę. Jest jedynie odpowiedzialna konstytucyjnie (np. za zdradę)
System prezydencki odnależc można w USA. W monarchii nie jest on możliwy. Prezydent łączy w sobie funkcję głowy państwa i szefa rządu. Kieruje on całą władzą wykonawczą, wytycza politykę zagraniczną, wybiera rząd.
Ostatni z systemów politycznych (mieszany) jest połączeniem systemu prezydenckiego z parlamentarnym. Głowa państwa ma prawo rozwiązać parlament, ponadto pochodzi ona z wyborów powszechnych. Taki system można zaobserwować np. we Francji, a także teoretycznie w Rosji (w praktyce istnieje tam s.prezydencki).
Oprócz tego wyróznia się system kanclerski - typowy dla RFN. Szefem jest tylko i wyłącznie kanclerz. Prezydent pełni funkcje reprezentatywne - nie jest więc ważny w państwie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.