Syntetyczny izotop promieniotwórczy - izotop nie występujący w warunakach naturalnych na Ziemi otrzymany i zaobserwowany w laboratorium w wyniku przemian jąder atomowych.
Syntetyczne izotopy promieniotwórcze uzyskuje się najczęściej przez bombardowanie jąder atomowych cząstkami elementarnymi lub innymi jądrami atomowymi i rozpadem lub rozszczepieniem tak uzyskanych wzbudzonych jąder.
Syntetyczne izotopy promieniotwórcze mają bardzo krótki czas życia (poniżej sekundy), gdyż bombardownie jąder naturalnych występuje w naturze w wyniku naturalnie występującego promieniowania o wysokiej energii promieniowania kosmicznego lub promieniowania powstającego w wyniku rozpadu nietrwałych izotopów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.