Zespół Münchhausena – nazwa zespołu pochodzi od nazwiska barona Karla von Münchhausen (Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen), a osoby cierpiące na to zaburzenie często są poddawane hospitalizacji z powodu wywoływania objawów chorób somatycznych. Pacjenci domagają się operacji chirurgicznych, aby doprowadzić do deformacji zdrowego organizmu. Zespół występuje u osób, które mają zaburzenia osobowości, zwłaszcza w psychopatii oraz osób z tendencjami masochistycznymi lub obsesyjnymi. Celem symulacji jest wejście w rolę chorego. Zachowanie to często wiąże się ze znacznymi nieprawidłowościami w zakresie związków z innymi ludźmi.
Wg ICD-10 F68.1 - zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych.

Typ krwotoczny

Histeria krwotoczna (Syndroma haemorrhagicum histrionicum). Prezentowane objawy to najczęściej wymioty krwią, krwotok z płuc lub objawy hemofilii. Osoby z tą formą zaburzenia prowokują krwawienia z nosa lub połykają krew zwierzęcą i prowokują wymioty.

Typ brzuszny

Wędrująca operacja jamy brzusznej (Laparotomia migrans). Powodem operacji jest najczęściej podejrzenie niedrożności jelit, spowodowane połknięciem ostrego przedmiotu. Osoby z tą formą zaburzenia mają często bogate doświadczenie pacjentów chirurgicznych.

Typ neurologiczny

Neurologiczny zespół diabelski (Syndroma neurologicum diabolicum). Symulowane objawy to napady bólów głowy, utraty świadomości i padaczkopodobne.

Typ skórny

Symulacja dotyczy chorób skóry.

Rozszerzony zespół Münchhausena, zespół Münchhausena per procuram

Nazwa angielska - Münchhausen sydrome by proxy. Rozszerzenie dotyczy wywoływania objawów opisanych powyżej nie tylko u siebie, ale również u dzieci. Na rozszerzony zespół Münchhausena cierpią najczęściej matki, które albo wzmacniają istniejące dolegliwości albo wywołują objawy w identyczny sposób, jak w przypadku zespołu Münchhausena.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.