Symonia, świętokupstwo – handel godnościami i urzędami kościelnymi oraz dobrami duchowymi. Nazwa zjawiska pochodzi od Szymona Maga, który chciał kupić od świętych Piotra i Jana przywilej udzielania sakramentu Ducha Świętego.
Papież Grzegorz I podzielił korzyści uzyskiwane z symonii na trzy klasy:
  • munus a manu (korzyści materialne) - wszelkie wartości pieniężne, dobra ruchome i nieruchome oraz prawa i przywileje skutkujące napływem bogactwa;
  • munus a lingua (korzyści wynikające z poparcia) - słowne poparcie, publiczne pochwały, wspieranie w awansie,
  • munus ab obesquio (oddawanie czci) - oddawanie czci itp.
Symonia była poważnym problemem Kościoła w średniowieczu. Za jej uprawianie groziły surowe kary. Mimo to przedmiotem handlu były najwyższe godności. Sprzedawano nawet godność papieską. W związku z tym papież Juliusz II unieważnił wybory wszystkich swoich poprzedników, którzy zasiedli na Stolicy Apostolskiej dzięki symonii. Zarządzenie Juliusza zostało jednak unieważnione przez Piusa X.
Symonia była jednym z głównych powodów krytyki kościoła rzymskokatolickiego w okresie reformacji.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.