Swebowie - grupa plemion Germanów zachodnich. Zostali zmuszeni do opuszczenia niziny pannońskiej przez Hunów w latach 405-406 roku n.e. Pod koniec 406 roku przekroczyli zamarznięty Ren w pobliżu Moguncji razem z Wandalami i Alanami. Wraz z nimi pustoszyli przez 3 lata Galię, by w 409 roku wkroczyć do Hiszpanii. Osiedli w północno-zachodniej części półwyspu iberyjskiego tworząc Królestwo Swebów. Przyjęli chrzest w roku 550.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.