Biskup sufragan (episcopus suffraganeus):
  • Biskup diecezjalny biskupstwa nie będącego archidiecezją, a należącej do jakieś metropolii. Każdy taki biskup jest sufraganem względem metropolity. Sufraganami nie są więc biskupi diecezji nie podlegających żadnemu metropolicie (episcopus exemptus).
  • Potoczne określenie biskupa pomocniczego (vicarius in pontificalibus) - pomagającego biskupowi diecezjalnemu (ordynariuszowi) w zarządzie diecezją. Ma on prawo spełniać niektóre czynności duszpasterskie.
W przypadku niemożności wypełniania przez ordynariusza swoich obowiązków (choroba, śmierć) do czasu objęcia diecezji przez nowego biskupa przejmuje wszystkie władze i uprawnienia.
Jeśli biskup zostaje przydzielony jako pomocnik biskupowi diecezjalnemu, ale z prawem automatycznego następstwa po jego odejściu na emeryturę lub śmierci, nosi on tytuł koadiutora. Biskup koadiutor po opróżnieniu stolicy biskupiej zostaje biskupem diecezjalnym bez żadnych dodatkowych rozstrzygnięć papieża.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.