Suchekomnaty (Kownaty, Suchekownaty), herb szlachecki.
Suchekomnaty_(herb_szlachecki) -

w polu czerwonym róg myśliwski czarny w pas o dwóch strefach, ustniku i wylocie złotych, z takimże sznurem zwiniętym, na którym krzyż złoty. W klejnocie, nad hełmem w koronie trzy pióra strusie
  • Najwcześniejsze wzmianki:
powstanie tego herbu datuje się od 1241 do 1243 roku. Najstarsza zapiska sądowa pochodzi z roku 1416.
Bejner, Beyner, Białostocki, Błeszczyński, Błeszyński, Bogdański, Bogorski, Buchorn, Chrzanowski, Dąbnicki, Drabowicz, Dramiński, Drąbiński, Dylik, Gutowski, Homszej, Jabłoński, Kanka, Kaznowski, Kilowski, Kownacki, Lewański, Lipiński, Martynowicz, Miączyński, Milanowski, Niewodowski, Nikłasz, Obłoczymski, Obłoczyński, Obrycki, Owłoczyński, Owłuczyński, Pieńkowski, Pinkowski, Ropelewski, Ropelowski, Rydzewski, Rydze, Rzepnicki, Sabatowski, Sędzinko, Skalski, Słowikowski, Sopota, Soroka, Staniławowicz, Stępkowski, Stępokowski, Suchekomnacki, Tłoczyński, Toczikowski, Toczkowski, Tuczkowski, Uhrowiecki, Urowiecki, Żarowski, Żyła.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.