Strzelce Opolskie to miasto w województwie opolskim, powiat strzelecki. Miasto jest położone we wschodniej części województwa, na Wyżynie Śląskiej.
Powierzchnia miasta wynosi: 30.13 km². Liczba mieszkańców: 20.478. Gęstość zaludnienia wynosi: 680 mieszkańców na 1 km².
Położenie geograficzne: 50°52' N, 18°30' E

Historia

Miasto Strzelce Opolskie rozwinęło się z pierwotnej leśnej osady targowej, o której wzmianki pojawiają się w dokumentach już w XIII wieku (1234, 1271, 1290). Nazwa osady, później miasta wywodzi się od strzelców-łowców książęcych, urządzających w okolicy łowy. Upamiętnia to stojący od 1923 roku na rynku przed ratuszem pomnik strzelca. Nazwa miasta występowała w różnych wersjach: Strzelecz, Strzelicz, Strelicz od 1581 roku Groß Strehlitz, a od 1945 roku Strzelce Opolskie. W kwestii założenia miasta na prawie niemieckim-brak pewności. Dane źródłowe sugerują różne daty:1290, 1305, 1320, 1362 rok. Prawdopodobnie , po zniszczeniu osady w 1273 roku podczas najazdu Bolesława Wstydliwego, nastąpiła lokacja Strzelec w 1290 roku przez piastowskiego księcia opolskiego Bolka I, który rozpoczął budowę miasta, a w 1313 roku zbudował zamek myśliwski. W 1327 roku miasto było otoczone murami obronnymi z dwoma bramami – Opolską i Krakowską. Przyjmuje się, że w 1362 roku Strzelce otrzymały prawa miejskie po raz drugi. Po wydzieleniu tego rejonu w oddzielne księstwo, którego władcą został syn Bolesława Opolskiego I - Albert (zm.1366 r. ?). Od tej pory Strzelce stanowiły samodzielne księstwo zarządzane najczęściej przez książąt opolskich lub niemodlińskich. Ostatnim księciem strzeleckim był Bolko V (zm. 1460), jeden z przywódców husytów śląskich. Do 1532 roku miasto było w posiadaniu książąt piastowskich. Po wygaśnięciu rodu przeszło pod panowanie austriackie, a od XVIII wieku pod panowaniem pruskim. W 1812 r. właścicielem Strzelec został generał wojsk saskich, hrabia Andrzej Renard, twórca nowoczesnego przemysłu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Po III powstaniu śląskim, pomimo wyników plebiscytu na korzyść Polski, miasto pozostało w Niemczech. Ostatnim właścicielem Strzelec do 1945 roku był hrabia Castell zu Castell. Do 1945 roku nazywało się - Gross Strehlitz.

Zabytki

  • Ratusz z XIX w. z wieżą z XVI w.
  • ruiny zamku książąt piastowskich z XIV w. otoczone parkiem z cennym drzewostanem
  • kościół św. Wawrzyńca z dzwonnicą - przebudowaną basztą z XV w.
  • mury obronne z XV w.
  • kościół św. Barbary z XVII w.
  • kościół pw. Bożego Ciała z XIX w.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.