Stryków - miasto gminne w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim.
br />

Położenie geograficzne

Stryków położony jest na obszarze Wzniesień Łódzkich, nad rzeką Moszczenicą, na północny wschód od Łodzi. W obrębie miasta znajduje się zalew o powierzchni 9 ha.

Historia

Stryków w 1394 otrzymał prawa miejskie nadane przez króla Władysława Jagiełłę na prośbę dziedzica strykowskiego Deresława Tłuka, podskarbiego łęczyckiego. Rozwijał się w XV i XVI wieku jako ośrodek dóbr szlacheckich. Klęski z okresu najazdu szwedzkiego spowodowały znaczny upadek miasta, pogłębiony dodatkowo pożarem z 1726.
W połowie XVIII wieku miasto zaczęło się odradzać, nabrało charakteru ośrodka handlowego. Król Zygmunt II August nadał miastu w 1744 roku przywilej organizowania 8 jarmarków rocznie. Na przełomie XVIII i XIX wieku Stryków stał się jednym z ważniejszych osiedli miejskich w regionie, a swoje znaczenie zawdzięczał rozwojowi produkcji tekstylnej. Feliks Czarnecki, będący w owym czasie właścicielem miasta zlecił opracowanie planu rozbudowy, czego owocem jest istniejący do dziś półkolisty plac w centrum miasta. Rozwój Łodzi, Pabianic i Zgierza spowodował w drugiej połowie XIX wieku zahamowanie przyrostu ludności. W takich warunkach nastąpiła stagnacja i utrata praw miejskich. Sytuacja zaczęła się poprawiać po uzyskaniu w 1903 połączenia kolejowego z Łodzią i Warszawą. W 1923 roku Stryków odzyskuje prawa miejskie.
W okresie międzywojennym Stryków był miastem głównie robotniczym. Działały tu przędzalnia, fabryka tekstylna, cegielnia i papownia. Przed wybuchem II wojny światowej liczył prawie 5000 mieszkańców. W wyniku wojny miasto straciło 45% ludności. Po wojnie miasto utrzymywało charakter robotniczy, większego znaczenia nabrał handel żywnością. W latach 70-tych znaczna część mieszkańców Strykowa dojeżdżała do pracy w Zgierzu i Łodzi, miasto stało się "sypialnią" Łodzi.
Przemiany 1989 roku spowodowały szczególnie wysokie bezrobocie wśród mieszkańców miasta. Nadzieją dla niego stała się lokalizacja węzła autostrad na terenie gminy oraz utworzenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Stryków na przestrzeni wieków wydał wielu znamienitych obywateli. Wywodzą się z niego między innymi: historyk, profesor Uniwersytetu Jagielońskiego Maciej Stryjkowski i drukarz Łazarz Andrysowicz.

Oświata i Edukacja

2 szkoły podstawowe, gimnazjum.

Turystyka

W Strykowie znajduje się ośrodek zdrowia, posterunek Policji, dworzec PKP, postój taxi, hotel, Jednostka Państwowej Straży Pożarnej, jednostka OSP, tor motocrossowy.
Warto zobaczyć:
  • murowane i drewniane domy z czterospadowymi dachami z XVIII i XIX wieku,
  • neobarokowy kościół św. Marcina z XX wieku,
  • fragmenty dawnego kościoła z XVII wieku,
  • kościół mariawitów z XX wieku,
  • rezerwaty leśne Struga Dobieszkowska i Grądy nad Moszczenicą.
Ciekawostka:
  • Obok starej szkoły (nr 1) przy ul. Warszawskiej (trasa Łódź - Łowicz) znajduje się jedyny w Polsce Pomnik Książki.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.