Strop (budownictwo) – poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany i słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga a dolna powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem.
Zadania stropu:
 • przenieść ciężar własny, obciążenie użytkowe (ciężar ścianek działowych, umeblowania, wyposażenia pomieszczenia, składowanych towarów i przebywających w nim osób)
 • zwiększyć sztywność budynku
 • chronić pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach przed przenikaniem dźwięku, ciepła.
Strop_(budownictwo) -

Podział stropów z uwagi na zastosowane materiały do ich wykonania:
 • stropy drewniane
 • stropy ceramiczne
 • stropy stalowo – ceramiczne
 • stropy betonowe
 • stropy żelbetowe
Podział stropów ze względu na rodzaj rozwiązania konstrukcyjnego:
 • stropy belkowe – elementem nośnym są belki ułożone równolegle do siebie
 • stropy płytowe – elementem nośnym jest płyta oparta bezpośrednio na ścianach
 • stropy płytowo – belkowe – elementem nośnym jest płyta oparta na belkach równoległych do siebie i opartych na ścianach lub płyta oparta na ruszcie z belek
 • stropy gęstożebrowe - elementem nośnym są żebra (lekkie belki) oparte na ścianach, pomiędzy żebrami umieszcza się pustaki ceramiczne lub betonowe
Stropy drewniane – należą do stropów belkowych. Ich konstrukcja składa się z belek opartych na ścianach. Powyżej belek układana jest podłoga, od spodu przybita podsufitka.
Strop_(budownictwo) -
Stropy ceramiczne – wykonywane z cegieł lub pustaków bardzo rzadko występują jako ceramiczne płyty podparte bezpośrednio na ścianach. Najczęściej są to płyty ceramiczne np. z cegieł lub wypełnienie z pustaków podparte na belkach stalowych z dwuteowych profili walcowanych (np. strop Kleina) lub pustaków opartych na beleczkach (żebrach) żelbetowych (strop Ackremana) lub stalowo – ceramicznych (strop FERT). Stropy żelbetowe – monolityczne lub prefabrykowane, płytowe, płytowo – belkowe lub gęstożebrowe (z pustaków betonowych opartych na prefabrykowanych belkach żelbetowych).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.