Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji (stresorem) charakteryzująca sie brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. Radzenie sobie ze stresem to poznawcze i behawioralne wysiłki skierowane na opanowanie, zredukowanie lub tolerowanie zewnętrznych lub wewnętrznych żądań.
 • dystres - jest reakcją organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i zadań człowieka, pojawia się w momencie zadziałania bodźca, czyli stresora.
 • eustres - stres mobilizujący pozytywnie do działania
Stres wiąże się zwykle z nasileniem wydzielania kortykotropiny (hormonu zwierzęcego)przez przysadkę mózgową. Wysoki poziom tego hormonu pobudza korę nadnerczy powodując intensywną produkcję glikokortykoidów - naturalnych sterydów, które podnoszą wydajność organizmu i pozwalają na przystosowanie się do warunków stresowych.


Fazy stresu:

Stres -

Wg Selye'go stres przebiega w następujących fazach:
 • Faza alarmowa. Początkowa, alarmowa reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu niedoświadczenia i konfrontacji z nową sytuacja.
 • Faza mobilizacji. Występuje pełna mobilizacja i wykorzystanie potencjalnych możliwości jednostki.
  • Stadium szoku.
  • Stadium przeciwdziałania szokowi. Jednostka podejmuje wysiłki obronne.
 • Faza przystosowania (odporności). Organizm nauczył się skutecznie i bez nadmiernych zaburzeń radzić sobie ze stresorem.
 • Faza wyczerpania. Uogólnione pobudzenie całego organizmu, co prowadzi do przewlekłego stresu, bądź nawet do śmierci.

Objawy ostrego stresu:

 • pobudzenie emocjonalne,
 • wzrost ciśnienia krwi,
 • przyspieszenie akcji serca,
 • przyspieszenie oddechu,
 • suchość w ustach,
 • "gęsia skórka",
 • wzrost stężenia cukru we krwi;

Stresory

Zdarzenie
Liczba punktów określająca obciążenie
Śmierć współmałżonka 100
Rozwód73
Ślub50
Utrata pracy 47
Pogodzenie się ze współmałżonkiem 45
Reorganizacja przedsiębiorstwa 39
Zmiana pracy 36
Zmiana godzin lub warunków pracy 20
Urlop13
Święta 12

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.