Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).
W Stowarzyszeniu działają dwa hufce - hufiec harcerzy i hufiec harcerek. Komendanci hufców sprawują nadzór merytoryczny nad pracami drużyn i gromad i są odpowiedzialni za kształcenie drużynowych. Władzą naczelną Stowarzyszenia jest Zarząd, w skład którego wchodzą:
  • Przewodniczący Stowarzyszenia - odpowiedzialny za reprezentowanie SH na zewnątrz oraz majątek,
  • Naczelnik – odpowiedzialny za nadzór nad działalnością hufców i jednostek działających poza hufcami, takich jak kręgi instruktorskie, szczepy itp. oraz za kształcenie instruktorów od poziomu podharcmistrza, po jednym przedstawicielu każdego hufca.
Przewodniczącymi byli:
  • hm. Bartłomiej Strzelecki (1996-1998),
  • hm. Barbara Kapturkiewicz (od 1998)
Naczelnikami:
  • hm. Anna Mieczyńska (1996-2000),
  • hm. Marcin Wojdat (od 2000).
Stowarzyszenie Harcerskie liczy około 600 członków działających w 28 drużynach harcerskich i 14 gromadach zuchowych na terenie Warszawy i Warki.
Linki zewnętrzne:
  • Stowarzyszenie Harcerskie: http://www.sh.org.pl/
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.