Stopień dysocjacji to stosunek liczby moli cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony do łącznej liczby cząsteczek tego związku, znajdującego się w roztworze, fazie gazowej lub stopie, w którym zaszło zjawisko dysocjacji elektrolitycznej.
Stopień dysocjacji zależy od:
  • struktury związku, dla którego ten stopień jest ustalany
  • rodzaju rozpuszczalnika
  • obecności w roztworze innych związków zdolnych do dysocjacji
  • stężenia roztworu (na ogół wzrasta w miarę rozcieńczania roztworu)
  • temperatury (na ogół nieco wzrasta wraz ze wzrostem temperatury)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.