Skala Celsjusza to jedna z jednostek pomiaru temperatury (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742).
Anders Celsius zbudował termometr rtęciowy i przyjął że woda wrze w temperaturze 0 stopni a krzepnie w temperaturze 100 stopni, założył też liniowość wskazań zbudowanego termometru. Wiele osób, między innymi Elvius ze Szwecji (1710), Christian of Lyons (1743) i Carolus Linnaeus (1740), zwracało uwagę na odwrotność wielu zjawisk do zaproponowanego układu temperatur i dokonano zamiany punktów wzrocowych temperatury.
Obecnie przyjmuje się że, stopień skali Celsjusza zdefiniowany jest jako jedna setna różnicy temperatur topnienia i wrzenia wody przy ciśnieniu normalnym jednej atmosfery fizycznej. Zero na skali Celsjusza przyporządkowano temperaturze topnienia wody. Temperaturze wrzenia odpowiada 100 stopniom Celsjusza.
Przeliczanie:
\[T_{Kelwin} = 273,15 + T_{Celsiusz} \]

\[T_{Celsiusz} = T_{Kelwin} - 273,15 \]

\[T_{Fahrenheit} = 32 + \frac{9}{5} * T_{Celsiusz} \]

\[T_{Celsiusz} = \frac{5}{9} * (T_{Fahrenheit} - 32) \]

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.