Stolica - miasto będące siedzibą władz najwyższych (króla, parlamentu, rządu, sądu najwyższego) danego państwa - jednym z wyjątków jest Holandia, gdzie Amsterdam ma status stolicy państwa, a Haga jest siedzibą parlamentu i dworu królewskiego.
Mianem tym określa się także siedziby władz lokalnych w odniesieniu do mniejszych jednostek terytorialnych (województw, stanów, prowincji, itp.).
Wyróżnia się 3 rodzaje stolic:
  1. stałe - historycznie ustalone (np. Londyn, Rzym);
  2. ustanowione - świadomie ustalone (Brasília w Brazylii);
  3. podzielone - zarządzanie nie jest skupione w jednym miejscu a w kilku (Amsterdam i Haga - Holandia).
W znaczeniu potocznym stolica to centrum pewnej działalności, np. stolica kulturalna, naukowa itp.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.