Stok - pochyła powierzchnia wzniesienia lub obniżenia terenu. Stok opisują: położenie, średnie nachylenie i długość lub różnica wzniesień, powierzchnia. Gdy nachylenie jest większe niż 95% stok przechodzi w urwisko, przepaść; jeśli jest mniejsze niż 4% mówimy o wypłaszczeniu, równinie.
Stoki bywają zalesione i niezalesione. Niezalesione stoki nazywane są też: zależnie od położenia, roślinności i wykorzystania, halami, połoninami lub psiarami. Zalesione tworzą, lasy reglowe i kosówki.
Narciarzy interesują stoki zagospodarowane turystycznie, posiadające udogodnienia typu: sztuczne oświetlenie, sztuczne naśnieżanie i wyciągi narciarskie. Stok z pełnym wyposażeniem nazywamy trasą narciarską.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.