Stekowce
- przedstawiciele stekowców
Systematyka
Domena: eukarioty
Królestwo: zwierzęta
Typ: strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ssaki
Podgromada ssaki jajorodne
Rząd: stekowce
Nazwa systematyczna
Monotremata
Stekowce (Monotremata) rząd prymitywnych ssaków charakteryzujących się jajorodnością. Ssaki te mają wiele cech upodobniających je do gadów, np. stek, jajorodność i kość kruczą, która u pozostałych ssaków nie występuje. Z cech upodobniających je do reszty ssaków należy wymienić: Nazwa łacińska Monotremata (jednootworowce) nawiązuje do faktu, że ich układ pokarmowy i układ rozrodczy maja jedno wspólne ujście, wspomniany wyżej stek.
Jak wspomniano, stekowce są stałocieplne, jednakże temperatura ich ciała jest dość niska, a w niesprzyjających warunkach mogą popadać w rodzaj odrętwienia, który jednak nie jest hibernacją.
Z filogenetycznego punktu widzenia stekowce stanowią osobną linię rozwojową. Od gadów oddzieliły się w mezozoiku. Występują na obszarze krainy australijskiej, a ściślej w Australii, Nowej Gwinei i na Tasmanii.
W rzędzie wyróżnia się 2 rodziny z 3 rodzajami i 3 gatunkami:
RODZINY 
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.