Ta strona dotyczy
Stefana Batorego, króla Polski
jeśli szukasz innych informacji
przejdź tutaj:Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533, zm. 12 grudnia 1586) - książę siedmiogrodzki (od 1571), król Polski (od 1576), po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego.
Bezkrólewie, po ucieczce 19 czerwca 1574 do rodzimej Francji króla Henryka Walezego, trwało prawie półtora roku. Dopiero 12 grudnia 1575 sejm elekcyjny, pod naciskiem nuncjusza apostolskiego, obrał na kolejnego króla Maksymiliana II Habsburga, cesarza niemieckiego. Utrzymał się on na tronie tylko trzy dni, gdyż masy szlacheckie zażądały Piasta i wybrały na królowę córkę Zygmunta I Starego, Annę Jagiellonkę (1576-1596). Przydano jej też wkrótce na małżonka księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego i on faktycznie sprawował władzę monarszą w latach 1577-1586.
Doradcą Stefana Batorego i jego prawą ręką w rządach był kanclerz koronny Jan Zamoyski. Niezmiernie utalentowany, przyczynił się do wszystkich politycznych i gospodarczych sukcesów króla, a także wojskowych, jako wielki hetman koronny. Równocześnie, w czasie swego urzędowania, stał się jednym z najbogatszych magnatów w Europie, założyciel i właściciel Zamościa, twórca Akademii Zamojskiej, wielki mecenas sztuki.
Batory zreorganizował wojsko (utworzenie piechoty wybranieckiej wyposażonej w rusznice) oraz sądownictwo (trybunały szlacheckie), stworzył Akademię w Wilnie. Mimo że popierał katolicyzm, przestrzegał jednocześnie tolerancji religijnej. Dążąc do wzmocnienia władzy królewskiej zwalczał warcholstwo i anarchię wśród szlachty (ścięcie magnata Samuela Zborowskiego).
Stefan_Batory -
W 1578 zaangażował się w wojnę o Inflanty, organizując trzy kampanie wojenne przeciwko Rosji, do których zmobilizował ok. 48 tys. żołnierzy wraz z silną artylerią oblężniczą. W dwu pierwszych zajął miasta-twierdze Połock i Wielkie Łuki. W trzeciej wyprawie wojska polskie przez wiele miesięcy bezskutecznie oblegały wielką twierdzę Psków. Jednakże na skutek wyczerpania i odcięcia wojsk moskiewskich w Inflantach, car Iwan IV zaproponował zawarcie pokoju. Przy mediacji dyplomaty watykańskiego Possewina, wojna zakończyła się w styczniu 1582 rozejmem w Jamie Zapolskim, w wyniku którego Rzeczpospolita odzyskała prawie całe Inflanty i Połock, natomiast plany Iwana IV uzyskania przez Rosję dostępu do Bałtyku, czyli Europy, legły w gruzach. Opóźniło to proces kształtowania się nowoczesnego państwa rosyjskiego o prawie sto lat.
Stefan Batory zmarł w 1586. Po nim królem polskim został obrany Zygmunt III Waza (1587-1632).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.