- Stanisław Ossowski -

Stanisław Ossowski (1897-1963) - polski socjolog, metodolog nauk społecznych i teoretyk kultury. Profesor na Uniwersytecie Łódzkim (lata 1945-1947) i Warszawskim (lata 1947-1963). W 1957 roku przyczynił się do założenia Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w latach 1959-1962 wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego.
Ossowski był jednym z największych autorytetów intelektualno – moralnych w powojennej Polsce, przyczynił się w znacznym stopniu do odbudowy znaczenia socjologii polskiej.
Był przedstawicielem orientacji humanistycznej, dostrzegał bowiem zasadnicze różnice pomiędzy naukami przyrodniczymi a społecznymi. Sądził, że wszystkie zjawiska życia społecznego mają aspekt świadomościowy. Na przykład więź społeczna, szczególnie etniczna czy narodowa, jest efektem wyobrażeń i przekonań. Ich formy patologiczne takie jak rasizm czy szowinizm Ossowski zdecydowanie piętnował, chwaląc jednocześnie przejawy pozytywne takie jak patriotyzm („ojczyzna prywatna” lub „ojczyzna ideologiczna”).
Mąż Marii Ossowskiej.

Najważniejsze dzieła

  • U podstaw estetyki (1933)
  • Nauka o nauce (1935)
  • Więź społeczna i dziedzictwo krwi (1939)
  • Struktura klasowa w społecznej świadomości (1957)
  • O osobliwościach nauk społecznych (1962)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.