Stanisław Jagodyński (?- po 1633) - poeta polski okresu baroku; w 1619 r zapisał się do Akademii Krakowskiej.
Przebywał na dworach panów litewskich, u króla Zygmunta III, odbył w orszaku królewicza Władysława podróż do Niemiec, Belgii i Włoch. Napisał satyry „Grosz" (1618), „Dworzanki" (1621)r „Maszkary mięsopustne".
Operuje dowcipnymi w pomysłach epigramatami i kalamburami wytykającymi wady życia obyczajowego (np. groszoróbstwo) czy przejawy życia kulturalnego (atak na protestantyzm w „Maszkarach"). Wpływ literacki jego twórczości widoczny jest u Gawińskiego. Z podroży do Włoch wyniósł znajomość języka włoskiego, którą zużytkował w tłumaczeniu na język polski libretta opery Saracinellego „Wybawienie Rugiera" (1628). Poza tym tłumaczył urywki z Petrarki i Du Bartasa.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.