Stanisław Huskowski (ur. 1953), wrocławski działacz społeczny, samorządowy. Od 2004 r. senator RP reprezentujący Komitetu Wyborczego Wyborców Stanisława Huskowskiego.
Przez wiele lat Radny Rady Miejskiej Wrocławia. Był Przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia, Wiceprezydentem a w latach 2001-2002 Prezydentem Wrocławia. Jest fizykiem z wykształcenia, w latach 80-tych pracował naukowo na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1980-81 rzecznik prasowy dolnośląskiej "Solidarności". W stanie wojennym poszukiwany listem gończym przez SB (z m.in. Władysławem Frasyniukiem i Józefem Piniorem) w tzw. sprawie 80 milionów zł dolnośląskiej "Solidarności". W 1982 roku aresztowany, a następnie internowany.
Po zwolnieniu do 1989 roku pracował w różnych zawodach i miejscach, był m.in. zaopatrzeniowcem.
Był jednym za założycieli Unii Demokratycznej, a następnie w Unii Wolności, w której pełnił liczne funkcje. Jeden z inicjatorów powołania Platformy Obywatelskiej.
Od kwietnia 2004 r. Senator RP. Bierze czynny udział w pracach Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Komisji "Europejskiej" Senatu.
Wdowiec, ma dorosłego syna.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.