Stała kosmologiczna Λ - jest to człon, który można dodać do równania pola w ogólnej teorii względności Einstein. Jest ona niezależna od czasu i przestrzeni. Stałą tę wprowadził Einstein, który był przekonany o statycznym Wszechświecie. Jednakże odkrycie rozszerzającego się Wszechswiata kwestionowało wprowadzenie tej stałej, jak rownież w samej konstrukcji teorii względności taki dodatek był sztuczny. Sam Einstein wprowadzenie tej stałej nazwał największą pomyłką swojego życia. Przyjmuje się, że stała kosmologiczna jest bardzo bliska zera czy też równa zero. Z reguły przyjmuje się raczej wartości dodatnie. Istnienie stałej kosmologicznej jest związane z ciemną energią.
Równanie pola ma następująca postać:
 \[R_{\mu \nu} -\frac{1}{2} g_{\mu \nu} R + \Lambda g_{\mu \nu} = -8 \pi {G \over c^4} T_{\mu \nu}=-\kappa T_{\mu \nu} \]
gdzie: \[R_{\mu \nu} \] - tensor krzywizny Ricciego, \[R \] - skalar krzywizny Ricciego, \[g_{\mu \nu} \] - tensor metryczny, Λ - stała kosmologiczna, \[T_{\mu \nu} \] - tensor energii-pędu, π - liczba pi, c - prędkość światła w próżni, G - stała grawitacji. Wyraz z stałą kosmologiczną można przenieść na drugą strone równania Einsteina i zinterpretowąć jako tensor energii-pędu
 \[T_{\mu \nu}= \frac{\Lambda}{\kappa}g_{\mu \nu}=\epsilon g_{\mu \nu} \]
Stała kosmologiczna odpowiada materii której ciśnienie P = -ρ jest ujemne. Równanie stanu można zapisać jako
  P = ω ρ
z ω=-1 .
Materię z ω \[\not= \] -1 nazywamy kwintesencją (Arystoteles - piąty element przyrody). Stała kosmologiczna jest często uznawana za szczególny przypadek kwintesencji.
W początku, określenie ciemna energia było raczej poteczne, używane w przymówieniach i tekstach nauk popularynych, ale w 2005r., już został więcej używany w pracach kosmologów jako określenie neutralne.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.