Stała grawitacyjna (oznaczenie: G lub γ) - stała fizyczna służąca do opisu pola grawitacyjnego, wyznaczył ją Henry Cavendish. Obecnie używana wartość została opublikowana w 2002 roku przez Komitet Danych dla Nauki i Techniki (CODATA) i wynosi:
\[G = 6,6742 \cdot 10^{-11} \frac{N m^2}{kg^2} \]

Zgodnie z prawem powszechnego ciążenia Newtona dwa ciała (punktowe - tzn. takie, że ich wzajemna odległość jest znacznie większa od ich własnych rozmiarów) o masach m1 i m2, odległe o r, działają na siebie z siłą:
\[F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \]

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.