Sposób rozpadu parametr określający sposób samoistnego przekształcenia się nietrwałego jądra atomowego (izotopu). Kryterium podziału są emitowane w wyniku przemiany produkty.
Sposoby rozpadu:
  • rozpad alfa produktem rozpadu jest cząstka alfa (jądro atomu helu) oraz nowe jądro atomowe
  • rozpad typu beta
    • rozpad beta minus produktem rozpadu jest cząstka beta czyli (elektron) oraz nowe jądro atomowe
    • rozpad beta plus produktem rozpadu jest antyelektron oraz nowe jądro
    • wychwyt elektronu przemiana jądra następuje poprzez wychwycenie przez jądro atomowe elektronu z powłok elektronowych
  • spontaniczne rozszczepienie jądra samorzutnie lub w wyniku pochłonięcia neutronu jądro rozpada się na dwa fragmenty i kilka neutronów.
Sposób rozpadu jest charakterystyczny dla danego izotopu, większość izotopów rozpada się się w jeden określony sposób, niektóre na kilka sposobów.
Artykuł przemiana jądrowa opisuje sposoby rozpadu i innych przekształceń jąder atomowych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.