Spedycja to nazwa usług transportowych obejmujących zespół czynności organizacyjne występujących przy przemieszczaniu ładunków. Spedytor zawiera zazwyczaj z kontrahentem umowę spedycji, która zawiera w sobie postanowienia analogiczne do umowy przewozu oraz zobowiązjące go do dokonania pochodnych czynności, jak np. odbiór przesyłki od nadawcy czy odprawa celna.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.