Solon -
Solon (gr. Σόλων) (ur. ok. roku 640 p.n.e. - zmarł w roku 561 p.n.e.) – jeden z siedmiu mędrców. Był jednym z 9 archontów, sprawujących władzę w Atenach. Pochodził spoza kręgu eupatrydów (arystokracji) ateńskiej. Rządził z woli ludu ateńskiego. W 594 p.n.e. przeprowadził w Atenach reformy polityczne.
Wprowadził:
Sejsachteja - jednorazowe anulowanie długów.
W wyniku zmiennego powodzenia podczas działań wojennych dopływ niewolników był nieregularny, co powodowało zachwiania gospodarki Aten. W związku z tym, wprowadzono zwyczaj zapożyczania się pod zastaw własnej wolności, co doprowadziło do powstania licznej rzeszy ludzi, którzy popadli w niewolnictwo za długi. Solon pozwolił na jednorazowe ich wyzwolenie.
Wolność testamentów
zasadą w Atenach było przekazywanie majątku po śmierci dotychczasowego właściciela jednej osobie. Prowadziło to do wydziedziczania innych potomków i narastania dysproporcji majątkowych - dotychczasowe majątki stawały się coraz większe, inni biednieli. Zlikwidowanie tego prawa po pewnym czasie doprowadziło do rozbicia owych fortun.
Zakaz wywozu zboża poza miasto &ndash wprowadzony w celu obniżenia cen na rynku lokalnym i zaspokojenia potrzeb biedoty.
W związku z zanikiem zysków z eksportu tego towaru, Solon wprowadził nakaz sadzenia we wszystkich dostępnych miejscach oliwek, w wyniku czego Ateny stały się największym jej eksporterem.
Wprowadzenie nowych podatków
Od niewolników, gruntowego (katastralnego) i obrotowego (w wysokości 1%).

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.