Sobór Watykański II - ostatni, jak dotąd, sobór w Kościele katolickim, otwarty 11 października 1962 roku przez papieża Jana XXIII, zakończony 8 grudnia 1965 roku przez papieża Pawła VI.
Sobór został zwołany z inicjatywy Jana XXIII w celu unowocześnienia (aggiornamento) Kościoła katolickiego. Odbyły się cztery sesje soborowe - Jan XXIII przewodniczył pierwszej, zaś jego następca papież Paweł VI trzem kolejnym. W obradach soboru uczestniczyło 3058 ojców soborowych oraz grono ekspertów. Przysłuchiwali im się także audytorzy i obserwatorzy delegowani przez chrześcijańskie wspólnoty niekatolickie.
Sobór Watykański II zapoczątkował reformę kościoła katolickiego poprzez otwarcie go na dialog z innymi wyznaniami (dialog ekumeniczny) i reformę liturgii (umożliwienie wprowadzenia języków ojczystych zamiast łaciny (możliwość ta stała się szybko tak popularna, że obecnie wręcz z trudem można uczestniczyć w liturgii sprawowanej w języku łacińskim).
Podczas trwania Soboru papież Paweł VI nawiązał bliskie stosunki z patriarchą Konstantynopola Atenagorasem. 5 grudnia 1965 zostały odwołane ekskomuniki, którymi w 1054 obłożyli się nawzajem dostojnicy kościoła rzymskiego i konstantynopolitańskiego.
Co ciekawe, dokumenty soborowe Soboru Watykańskiego II po raz pierwszy w historii Kościoła spisane zostały bez użycia formuły anathema sit ("niech będzie wyklęty").

Dokumenty Soboru Watykańskiego II

 • Konstytucje:
  • Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium
  • Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
  • Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum
  • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes
 • Dekrety:
  • Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica
  • Dekret o kościołach wschodnich katolickich Orientalium ecclesiarum
  • Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio
  • Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus dominus
  • Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis
  • Dekret o formacji kapłańskiej Optatam Totius
  • Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem
  • Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus
  • Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
 • Deklaracje:
  • Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis
  • Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate
  • Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.