Sołomon Milsztejn (ur. 1899 - zm. 1955 roku), komisarz bezpieczeństwa państwowego 3 rangi, szef głównego Zarządu Transportu Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD ZSRR), w 1940 roku brał czynny udział w wymordowaniu polskich jeńców wojennych i więźniów. (zob. Zbrodnia katyńska) Bardzo bliski współpracownik ówczesnego szefa NKWD Ławrientija Berii.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.