Smiersz kontrwywiad wojskowy działający w Związek Radziecki|Związku Radzieckim
w latach 1943 - 1946.
Smiersz (skrót od smiert' szpionam - śmierć szpiegom) powstał w kwietniu 1943 roku, powołany przez Józefa Stalina, po reorganizacji specjalnych wydziałów NKWD, odpowiedzialnych za pracę kontrwywiadowczą w Armii Czerwonej. Organizacja została wyjęta spod kontroli NKWD, i podporządkowana przewodniczącemu Komitetu Bezpieczeństwa Państwa.
Za zadań Smiersza należało m.in prowadzenie operacji kontrwywiadowczych , zwalczanie zdrajców, dezerterów, ochrona szeregów Armii Czerwonej przed penetracją obcego wywiadu oraz zwalczanie agitacji wywrotowej.
Od początku istnienia Smiersza do jego likwidacji, czyli od kwietnia 1943 roku do marca 1946 roku, na jego czele stał gen. płk Wiktor Abakumow. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Polski w pogoni za wojskami Niemieckimi, oddziały "Smiersza" podążały zaraz za pierwszą linnią frontu, z zadaniem poszukiwania ważnych materiałów i ludzi np. naukowców, dokumentów, oraz najnowszej technologi np: rakiet V-2,pierwszych silników odrzutowych itp., bardzo ważnej dla Związku Radzieckiego.
Pod koniec wojny oddziały Smiersza wkroczyły do Niemiec zaraz za wojskami frontowymi, w maju 1945 roku, szef komórki Smiersza przy 79 korpusie Strzeleckim, 3 Armii uderzeniowej, płk Iwan Klimienko, odnalazł zwęglone szczątki Adolfa Hitlera oraz Josepha Goebbelsa, wraz z szczątkami jego żony i dzieci, po przeprowadzonych pózniej przesłuchaniach i autopsji potwierdził że Adolf Hitler popełnił samobójstwo.
W marcu 1946 roku, Smiersz został formalnie rozwiązany, a jego zadania przejął III Zarząd Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego.
Struktura Głównego Zarządu Kontrwywiadu "Smiersz" (Kwiecień 1943 r. - Marzec 1946 r.)
 • Ludowy Komisarz Obrony
  • Naczelnik Głównego Zarządu Kontrwywiadu i jego zastępcy
   • Sekretariat
    • Oddziały - I - Kontrwywiadowcze zabezpieczenie centralnych instytucji Armii Czerwonej
    • II - Praca wśród jeńców wojennych
    • III - Zwalczanie obcej agentury i prowadzenie gry radiowej (dezinformacja)
    • IV - Organizacja Kontrwywiadu Zafrontowego
    • V - Nadzór nad organami "Smiersza" w okręgach wojskowych
    • VI - Śledczy
    • VII - Ewidencyjno - Statystyczny
    • VIII - Szyfry i Łączność
Dowódcy "Smiersza"
Na czele "Smiersza" od 1943 roku do 1946 roku, stał: płk. gen. Wiktor Abakumow.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.