Skrót
1. W piśmie (inna nazwa to: abrewiatura) - skrócony zapis nazwy jednowyrazowej lub wielowyrazowej, zbudowany z jednej lub kilku liter. Skróty zapisuje się stosownie do obowiązujących dla danego języka norm ortograficznych, przyjętych zwyczajowo konwencji pisowni dla konkretnych skrótów (różne znaczenia, wyjątki) lub w sposób swoisty dla skrótów nazw własnych - szczególnie jeśli są to skróty stosowane w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i instytucji.
W jęz. polskim konkretne skróty pisze się:
  • małymi literami z kropką, jeśli skróty zawierają początkowe litery skracanych wyrazów, np.: godz., tel., itd., itp., gosp.-polit.
  • małymi literami bez kropki, gdy skrót zawiera ostatnią literę skracanego wyrazu, np.: bp, dr, mgr, nr; kropkę stawiamy wtedy przy innych formach fleksyjnych wyrazów skracanych przez te skróty
  • niektóre skróty zwyczajowo małymi literami bez kropki, pomimo że skrót nie zawiera ostatniej litery wyrażenia, np.: m, kg, zł
  • wstawia kropki po skrócie każdego członu wyrażenia, np.: sp. z o.o., p.n.e.
  • wielkimi literami niemal zawsze bez kropek, np.: PKP, PZU, SA, S.C. (wyjątek!); w skrótach pisanych wielkimi literami spójniki pisze się małą literą (MKiS, NFOŚiGW)
Ponadto:
  • skróty nie podlegają regułom fleksji za wyjątkiem skrótów pojedynczych wyrazów zawierających w skrócie ostatnią literę wyrazu – wtedy w innej formie fleksyjnej można postawić kropkę na końcu, zmienić ostatnią literę skrótu lub dodać literę, np.: doktor – dr, doktora - dr. lub dra
  • skróty wymawia się, literując je lub używając pełnych nazw - np. pekape lub polskie koleje państwowe
2. W naukach pomocniczych historii - brachiografia.
3. Skrócenie drogi, droga na skróty - droga krótsza od oficjalnej lub zalecanej; konsekwencją obrania skrótu może być wybór drogi o gorszym komforcie poruszania się, mniej atrakcyjnej widokowo, mniej bezpiecznej, czynnej czasowo itp.
4. Skrót myślowy - uproszczenie wypowiedzi poprzez przedstawienie jej w postaci niekompletnej lub zastąpienie jej innym, krótszym określeniem - przy założeniu, że odbiorca na pewno domyśli się, o co chodzi. Skrót myślowy jest zrozumiały tylko w stosownym kontekście.
5. W systemach komputerowych - plik z ikoną, będący odnośnikiem do innego pliku.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.