Twardość – cecha ciał stałych świadcząca o podatności lub odporność na odkształcenia powierzchni, zgniecenie jej lub zarysowanie, pod wpływem zewnętrznego nacisku.
Twardość materiału mierzymy za pomocą sklerometru i mikrotwardościomierza.
Twardość jest istotna charakterystyka materiałów konstrukcyjnych. Dla każdego z typu tych materiałów utworzono odpowiednie metody klasyfikacji i pomiarów twardości.

Twardość metali

Oznaczanie twardości metali jest częścią metaloznawstwa. Wypracowano szereg standardowych testów pomiaru twardości metali oraz skal twardości. Najczęściej stosowanymi i zalecanymi metodami pomiaru twardości są:
  • Metoda Brinella
  • Metoda Rockwella
  • Metoda Vickersa
Inne metody badania twardości
  • Metoda Leeb'a (Metoda dynamiczna)
  • Metoda UCI

Twardość minerałów

Twardość elastomerów i gumy

  • Twardość w skali Shore'a
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.