Skala tenowa - skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 50, a odchylenie standardowe 10. Uważa się, iż wartości pomiędzy 30 a 70 oznaczają, iż dana wielkość jest w granicach normy. Wychylenia poza te granice, szczególnie w górę mogą oznaczać chorobowe nasilenie danej cechy. Skale tenowe są używane na przykład w teście MMPI-2
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.