Skala Wechslera

Skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 10, a odchylenie standardowe 3. W skali jest 19 jednostek.

Skala IQ Wechslera

Znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 100, odchylenie standardowe 15. W skali jest 120 jednostek.
Skala Wechslera jest używana w teście inteligencji WAIS.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.