Skały magmowe - jeden z trzech głównych typów skał (obok skał osadowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstałe wskutek krystalizacji lub zakrzepnięcia magmy w głębi skorupy ziemskiej lub na powierzchni Ziemi.
Skały magmowe dzieli się w zależności od miejsca zastygania, które warunkuje wiele cech skały: Skały magmowe mają zwykle strukturę krystaliczną, niektóre mają strukturę porfirową lub szkliwa. Wielkość kryształów w skale zależy od szybkości krzepnięcia magmy: wolno krzepnące skały plutoniczne mają strukturę jawnokrystaliczną z kryształami o rozmiarach powyżej 5 mm, natomiast szybko krzepnące skały wulkaniczne wykazują strukturę skrytokrystaliczną (poniżej 1 mm).
Skały magmowe wyróżnia się również w zależności od ich składu chemicznego i mineralnego.
Skały magmowe:
  • kwaśne - pow. 66% SiO2,
  • obojętne - 53-66% SiO2,
  • zasadowe - 45-53% SiO2,
  • skrajnie zasadowe - pon. 45% SiO2.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.