Silnik_spalinowy -

Silnik spalinowy - silnik cieplny o spalaniu wewnętrznym, w którym energia cieplna pochodząca ze spalanego wewnątrz silnika paliwa zamieniana jest w energię mechaniczną.

Klasyfikacja silników spalinowych

Ze względu na sposób zapłonu, który także decyduje o rodzaju użytego paliwa silniki spalinowe dzielą się na:
Ze względu na rodzaj ruchu organu roboczego silniki spalinowe dzielą się na:
Ze względu na układ cylindrów silniki spalinowe dzielą się na:
Ze względu na ilość suwów w cyklu roboczym silniki spalinowe dzielą się na:

Parametry pracy i charakterystyki silników spalinowych

Do ważnych parametrów konstrukcyjnych silnika spalinowego wpływających zasadniczo na charakterystyki silnika są:
1. Średnia prędkość tłoka - decyduje o szybkobieżności silnika.
Rodzaj silnika Średnia prędkość tłoka
m/s
silnik o zapłonie iskrowym
14 - 18
silnik o zapłonie samoczynnym
9 - 14
silnik ciągników i maszyn roboczych
8 - 10

2. Współczynnik kształtu cylindra. Wyraża się jako stosunek skoku tłoka do średnicy cylindra. Decyduje prędkości tłoka i ilości zaworów jakie można umieścić w jednym cylindrze.
Rodzaj silnika Wskaźnik kształtu cylindra
silnik o zapłonie iskrowym
0.6 - 1.1
silnik o zapłonie samoczynnym
0.9 - 1.4

3. Stopień sprężania. Jest to najistotniejszy parametr konstrukcyjny silnika. Wyraża się jako stosunek objętości komory roboczej w najwyższym i najniższym skrajnym położeniu tłoka. Im większy stopień sprężania tym wyższa wydajność energetyczna silnika.
Rodzaj silnika Stopień sprężania
silnik o zapłonie iskrowym
7.5 - 10
silnik z doładowaniem
14 - 18
silnik o zapłonie samoczynnym
18 - 14

do najważniejszych parametrów pracy silnika spalinowego należą:
1. Moc użyteczna (efektywna) - moc mierzona na wale napędowym. Różne normy różnie specyfikują warunki pomiaru mocy użytecznej. Jej wielkości mogą się znacznie różnić w zależności od normy użytej.
2. Moc nominalna (znamionowa) - moc podawana przez wytwórcę silnika.
3. Moc trwała - największą moc z jaką silnik może bezpiecznie pracować przez nieograniczony okres czasu.
4. Moc krótkotrwała - maksymalna moc jaką silnik może wygenerować w ustalonym przez normę okresie czasu (np. jedna godzina) bez niebezpieczeństwa przegrzania.
5. Prędkość obrotowa wału (obroty) - wielkość to podawana w cyklach na minutę podaje zakres bezpiecznej pracy silnika od obrotów minimalnych poniżej, których silnik ulega zadławieniu, do maksymalnych powyżej których następuje niebezpieczeństwo awarii silnika. Obroty nominalne, to te, przy których mierzona jest moc nominalna silnika.
6. Jednostkowe zużycie paliwa - specyfikuje wagową lub objętościową ilość paliwa potrzebną do wykonania określonej pracy na przykład 1 kJ.
7. Natężenie zużycia paliwa - objętościowe lub wagowe zużycie paliwa w jednostce czasu w silniku pracującym przy parametrach nominalnych (moc nominalna, obrotu nominalne).
8. Natężenie wydzielania spalin - objętościowa lub wagowa emisja gazów spalinowych w jednostce czasu w silniku pracującym przy parametrach nominalnych (moc nominalna, obrotu nominalne). Emisja spalin jest klasyfikowana ze względu na udział w nich różnych składników.
9. Minimalne jednostkowe zużycie paliwa - określa ilość objętościową lub wagową ilość paliwa zużytą dla wykonania pracy przy parametrach nominalnych w jednostce czasu.
10. Średnie ciśnienie robocze - uśrednione ciśnienie w komorze roboczej podczas spalania mieszanki paliwowej.
11. Sprawność nominalna - sprawność energetyczna silnika pracującego przy nominalnych parametrach pracy.
12. Maksymalny moment obrotowy - maksymalny moment obrotowy na wale silnika.
Wybrane parametry pracy dla różnych silników
Rodzaj silnika Średnica cylindra
mm
Liczba cylindrów Moc nominalna
KW
Obroty
obr/min
Średnie ciśnienie użyteczne
MPa
Minimalne jednostkowe zużycie paliwa
g/(KW*h)
samochodów osobowych
60 - 100
2 - 8
20 - 260
4500 - 7000
0.6 - 1.0
290 - 330
samochodów ciężarowych
80 - 130
6 - 12
50 - 350
2200 - 3500
0.6 - 0.8
240 - 260
maszyn roboczych
80 - 150
2 - 12
10 - 500
1800 - 2800
0.6 - 0.8
230 - 250
kolejowe
150 - 300
8 - 16
1000 - 4000
600 - 1500
0.6 - 0.8
210 - 240
okrętowe
250 - 1000
6 - 16
1000 - 30000
85 - 350
1.2 - 1.6
200 - 225
Silnik_spalinowy -
Charakterystyki silnika spalinowego są graficznym przedstawieniem zależności niektórych parametrów pracy silnika w zależności od prędkości obrotowej wału w całym zakresie pracy silnika.
Wykres przedstawia typowe charakterystyki (w zależności od obrotów)silnika spalinowego i obejmuje:
  • Moment obrotowy Mo
  • Moc użyteczna Ne
  • Godzinowe zużycie paliwa Ge
  • Jednostkowe zużycie paliwa ge

Układy wspomagające pracę silnika spalinowego: chłodzenia, doładowania, rozruchowy, rozrządu, smarowania, wtryskowy, wydechowy, zapłonowy, zasilający
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.