Ta strona dotyczy miasta Siedlce.
Istnieje również dzielnica Gdańska
o nazwie Siedlce.
Siedlce – miasto we wschodniej Polsce w województwo mazowieckie| województwie mazowieckim
, siedziba powiatu grodzkiego, w latach 1975–1998 stolica województwa siedleckiego.
head #1}

Historia miasta

Najstarszy przekaz o miejscowości pochodzi z 1448 roku. W 1532 roku Stanisław Siedlecki ustanowił tu parafię, a dzięki też jego staraniom, Siedlce otrzymały prawa miejskie w 1547 roku, które zostały nadane przez króla Zygmunta Starego. W pierwszym stuleciu swego istnienia miasto przeżywało dynamiczny rozwój. Obszar Siedlec wzrósł pięciokrotnie, rosła liczba mieszkańców, przybywało kupców i rzemieślników. Pierwszy okres rozwoju miasta w połowie XVII wieku przerwała wojna. Wojny kozackie, najazd moskiewski - wszystkie te wydarzenia, które podkopały podstawy Korony, odbiły się również na Siedlcach. Miasto było palone, grabione, ludność dziesiątkowana przez przemarsze wojsk i choroby. Koniec tego burzliwego okresu spowodował podniesienie miasta z upadku. Siedlce zawdzięczały to przedstawicielom możnego rodu Czartoryskim, w których władanie przeszło miasto. Z fundacji Izabelii i Kazimierza Czartoryskich wybudowano w 1 poł. XVIII wieku kościół oraz pałac. Po śmierci Kazimierza miasto przeszło na własność Michała Czartoryskiego, a następnie jego córki Aleksandry, która wyszła za mąż za Michała Ogińskiego hetmana wielkiego litewskiego. Od tej chwili nastąpiły lata najwspanialszego rozwoju Siedlec. Miasto stało się jednym z ważniejszych ośrodków życia towarzyskiego i kulturalnego w Polsce. Dzięki Aleksandrze Ogińskiej powstały sztandarowe dziś zabytki miasta: przebudowano pałac Ogińskich i kościół św. Stanisława, wybudowano kaplicę Ogińskich i ratusz, będący do dziś architektoniczną wizytówką Siedlec, podobnie jak znakiem rozpoznawczym miasta jest wieńcząca ratuszową wieżę figura Atlasa zwanego Jackiem. Powstał oryginalny układ urbanistyczny o przestrzeni otwartej, którego oś wyznacza zespół budowli: kościół, ratusz, odwach i domy zajezdne. Księżnej Ogińskiej zawdzięczają też Siedlce park, zwany dziś od jej imienia "Aleksandrią". Po upadku powstania kościuszkowskiego i dokonanym III rozbiorze Polski, Siedlce znalazły się w zaborze austriackim. W czasach Księstwa Warszawskiego były stolicą departamentu, a z chwilą utworzenia Królestwa Polskiego stały się miastem wojewódzkim. Przeprowadzono przez nie trakt Warszawa - Brześć oraz podjęto szereg inwestycji porządkujących zabudowę i podnoszących estetykę miasta. Zawirowania dziejowe historii Polski, takie jak powstania narodowe, tylko na krótko zahamowały rozwój Siedlec w XIX wieku. Podczas powstania listopadowego 10 kwietnia 1831 r. w pobliskich Iganiach, wojska polskie stoczyły zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi. W 1946 r. został stracony Pantelon Potocki, który w Siedlcach próbował wzniecić powstanie. Siedlce i okolice stały się też terenem intensywnych działań zbrojnych w powstaniu styczniowym, a z dowódców wyróżnił się cywilny naczelnik województwa podlaskiego Władysław Rawicz, stracony publicznie w mieście 21 listopada 1863 r. Mimo narodowego uścisku okres zaborów XIX w. był dla Siedlec okresem rozwoju. Powstał wtedy w mieście szereg obiektów publicznych z tym rozwojem związanych, a budowali je najwybitniejsi architekci epoki. Sławny Antonio Corazzi projektował gmach obecnej poczty oraz budynek gimnazjum gubernialnego, dziś IV Liceum im.Stefana Żółkiewskiego. Henryk Marconi zaprojektował w I poł. XIX w. gmach siedleckiego więzienia, który do tej pory służy polskiemu więziennictwu. Kolejne obiekty, które wyznaczały cywilizacyjny rozwój Siedlec XIX i początku XX wieku to gmach Trybunału Cywilnego, w którym do dziś funkcjonują instytucje wymiaru sprawiedliwości. To siedziba Towarzystwa Kredytowego ziemskiego, instytucji ważnej dla rozwoju rolnictwa w regonie, jak również budynek hali targowej, będącej świadectwem rozwoju handlu i życia gospodarczego. Ważną rolę w rozwoju gospodarczym miasta pełniły linie kolejowe w wielu kierunkach: Warszawa - Brześć 1866 - 1867, Siedlce - Małkinia Górna 1884, Siedlce - Czeremcha 1906. W latach 1867 - 1912, gdy Siedlce były siedzibą władz gubernialnych, nastąpił rozwój przestrzenny miasta, głównie w kierunku stacji kolejowej. Burzliwe dla Siedlec były lata 1902 - 1907, organizowano strajki szkolne, dokonywano zamachów na przedstawicieli władzy administracyjnej i policmajstrów. Po jednym z zamachów w 1906 r. doszło do pogromu ludności żydowskiej, w czasie której żołnierze rosyjscy zabili kilkadziesiąt osób ,a ponad 200 ranili. Od 1913 r. Siedlce były miastem powiatowym. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Siedlce stanowiły ośrodek handlu, rzemiosła i drobnego przemysłu przetwórczo - rolnego. Miasto rozrosło się terytorialnie, m.in. powstała dzielnica domów jednorodzinnych - Nowe Siedlce. Okres II wojny światowej, przyniósł ogromne zniszczenia miasta. Prawie połowa miejskiej zabudowy legła w gruzy, ponad 1/3 mieszkańców straciła życie, w tym 17 tys. ludności żydowskiej zgładzonej w Treblince. Po 1944 r. miasto trzeba odbudować niemal od podstaw, zbudowano nowe osiedla mieszkaniowe, szereg szkół i instytucji kulturalnych. Wybudowano w latach siedemdziesiątych kilka większych zakładów przemysłowych: Zakład Lekkich Konstrukcji Stalowych "Mostostal", Odlewnię Staliwa "Stalchemak", Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki, Zakłady Dziewiarskie "Karo", Zakłady Drobiarskie, Fabrykę Narzędzi Skrawających "Vis", Zakłady Produkcji Podzespołów FSO "Polmo", Fabryka Sprężyn, Zakłady Mechaniczno - Precyzyjne "Mera - Błonie". W 1975 Siedlce stały się siedzibą województwa.

Zabytki

 • Park Miejski zwany "Aleksandrią"
 • Pałac Ogińskich z I poł. XVIII w.
 • Kaplica p.w. Św. Krzyża z II poł. XVIII w.
 • Budynek Gimnazjum
 • Klasycystyczny budynek teatru
 • Barokowo-klasycystyczny kościół p.w. św. Stanisława
 • Późnobarokowa plebania z II poł. XVIII w.
 • Ratusz miejski "Jacek"
 • Odwach
 • Klasycystyczny budynek poczty
 • Zabytkowa kamienica przy ul. Floriańskiej 5
 • Kościół garnizonowy w Siedlcach
 • Siedziba Kurii Biskupia
 • Kościół katedralny pw. NPN Marii Panny
 • Budynek Narodowego Banku Polskiego
 • Kolumna toskańska
 • Obelisk zwieńczony popiersiem Tadeusza Kościuszki
 • Pomnik poświęcony pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Lapidarium

Muzea

Gospodarka

Znaczący ośrodek przemysłu przetwórczego, głównie spożywczego, maszynowego, mechanicznego i środków transportu. Znajduje tu się również elektrownia gazowa, dostarczająca prąd i gaz do mieszkań.
 • gospodarka Siedlec
 • gospodarka Siedlec - Przemysł przetwórczy
 • gospodarka Siedlec - Banki

Transport

Znaczący węzeł kolejowy i drogowy.
 • transport kolejowy w Siedlcach
 • transport drogowy Siedlecach
Linie kolejowe łączą Siedlce bezpośrednio z wieloma miastami (połączenia bezpośrednie):
W mieście krzyżują się drogi krajowe oraz wojewódzkie:

Kultura

Biblioteki

Kina

 • Kino Centrum
 • Kino Podlasie
 • Kino Sojusz

Galerie

 • Galeria Akademicka

Szkoły wyższe

Sport

 • Pogoń Siedlce - sekcja piłkarska,
 • MKS Pogoń Siedlce - sekcja rugby,
 • Dragon - Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego.
 • Sekcja 9 - Siedlecki Klub Strzelecki ASG.

Szpitale

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.

Telewizja

Radio

Prasa

Baza hotelowa

Dzielnice

 • Nowe Siedlce,
 • Północna Dzielnica Przemysłowa,
 • Południowa Dzielnica Przemysłowa,
 • Piaski Zamiejskie,
 • Roskosz,
 • Stara Wieś,
 • Sekuła,
 • Taradajki.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.