Siła odśrodkowa - w fizyce, jedna z sił bezwładności występująca w obracających się układach odniesienia. Układy takie zalicza się do układów nieinercjalnych.
Siła z jaką trzeba działać na ciało w układzie obracającym (poruszajacym się po okręgu) aby pozostało w spoczynku lub w ruchu jednostajnym.
Przykładem jest siła, którą odczuwamy siedząc (względem samochodu jesteśmy w spoczynku) w skręcającym samochodzie (skręcający samochód jest nieinercjalnym układem odniesienia).
Wartość siły dośrodkowej wyrażona jest wzorem:
\[ \mathbf{F} = \frac{m v^2}{r} \frac{\mathbf{r}}{r} = {m \omega^2} {\mathbf{r}} \]

Gdzie: m to masa, v - prędkość, r - promień, \[ \omega \] = v / r prędkość kątowa, a r (wektor promienia) jest wektorem o początku w środku obrotu układu i końcu w miejscu analizowanego ciała.
Jeżeli to samo zagadnienie jest rozpatrywane w inercjalnym układzie odniesienia, to siła odśrodkowa nie występuje, ale wówczas ciało to porusza się po okręgu i by pozostało w ruchu po okręgu musi na nie działać siła o wartości równej sile dośrodkowej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.