Siódma wojna austriacko-turecka 1735-1739. Początkiem wojny stały się ataki chana krymskiego na terytorium rosyjskie. Pod wyraźnym naciskiem Rosji, Austria wypowiedziała Turcji wojnę. Jednak zarówno ani jeden ani drugi kraj nie mogły poszczycić się większymi sukcesami w tej wojnie. Celem Rosjan było wyzwolenie Konstantynopola natomiast Austriacy zamierzali zdobyć ziemie albańskie. Oba cele nie zostały jednak osiągnięte. W końcu po porażce w bitwie pod Glocką w lipcu 1739 r. Austria zawarła z Turcją traktat pokojowy, który zmusił Rosję także do zakończenia wojny. Dnia 18 września 1739 r. Austria, Rosja i Turcja zawarły pokój w Belgradzie w wyniku którego Rosjanie wycofali się z zajętych ziem Mołdawii i Krymu, natomiast Austriacy utracili Belgrad.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.