Shin Bet (Szerut Habitachon Haklali) znana także pod nazwą "Szabek" - izraelska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego utworzona w czerwcu 1948 roku.

Utworzenie struktur bezpieczeństwa w Izraelu

Dekralacja niepodległości przez Izrael w maju 1948 roku spowodowała zapotrzebowanie na służby wywiadu kontrwywiadu i bezpieczeństwa. Dlatego już w maju 1948 roku utworzono Departament Wydziału Operacyjnego Sztabu Generalnego - wywiad wojskowy, nazwany później Aman, podlegający pod sztab generalny IDF.
Utworzony w czerwcu 1948 roku Shin Bet, początkowo podlegał pod siły zbrojne Izraela, (IDF - Israeli Defence Forces) system wzorowany był na regulaminie wojskowym.

Zadania

W interesie Shin Bet leży m.in.: ochrona Izraela przed penetracją obcych służb wywiadowczych (kontrwywiad), ochrona dostojników gmachów rządowych i ambasad Izraela na obcym terytorium oraz walka z terroryzmem (głównie arabskim), atakami terrorystycznymi wymierzonymi w interesy państwa żydowskiego.

Walka z terroryzmem

Niemal przez cały czas istnienia współczesnego Izraela (Od 1948 roku), podstawowym problemem bezpieczeństwa był i nadal jest terroryzm. Działania Shin Bet w tym środowisku są często skomplikowane, niejasne, balansujące na granicy prawa, a niejednokrotnie ją przekraczają.
Do walki z terroryzmem wykorzystywano różne środki, od kontroli ludności arabskiej, ich życia codziennego, po zamachy na przywódców grup terrorystycznych i ich członków. Dwoma przykładami takich działań jest zamach na palestyńskich burmistrzów trzech miast na terenie okupowanym przez Izrael, podejrzanych o współpracę z terrorystami oraz śmiertelne pobicie dwóch arabskich terrorystów przez funkcjonariuszy Shin Bet w 1984 roku.
Takie działania izraelskich służb specjalnych przeciwko terrorystom są aprobowane przez rząd. Były szef Shin Bet w latach 1981-1986, Avraham Szalom, mówił, że każdy atak terrorystyczny przeciw obywatelom Izraela spotka się z odwetem ze strony IDF i służb specjalnych tego kraju.

Ochrona Izraela przed penetracją obcych służb specjalnych

Oprócz działań terrorystów, Izrael stał się celem penetracji służb wywiadu państw niearabskich, państw sprzymierzonych i wrogich, m.in. Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego oraz krajów tzw. Bloku Wschodniego.
Przykładem jest agent MGB - KGB Wolff Goldstein, pierwszy agent tej instytucji działający skutecznie w Izraelu. Jako rosyjski żyd został zwerbowany jeszcze przez MGB - (Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR - 1946 - 1953), został wysłany do Izraela w 1948 roku, zatrudniony w Izraelskim Departamencie Gospodarczym przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, występując pod nazwiskiem Ze'ev Avni. W latach pięćdziesiątych został wysłany na placówkę do Brukseli, następnie do Belgradu, miał dostęp do izraelskiego systemu łączności rządowej i tajnych materiałów, które przekazywał najpierw MGB, potem KGB.
Aresztowany przez Shin Bet, został skazany na wieloletnie więzienie (w więzieniu spędził 10 lat).

Afery

W maju 1987 roku Sąd Najwyższy orzekł, że Shin Bet stosował nielegalne metody przesłuchiwania, a funkcjonariusze Shin Bet-u winni są złożenia fałszywych zeznań w sprawie oskarżonego o szpiegostwo porucznika IDF.
Została powołana komisja specjalna, mająca za zadanie sprawdzenie metod i praktyk działalności Shin Bet-u. W 1987 roku stwierdziła ona, że w ciągu ostatnich 17 lat działalności Służby Bezpieczeństwa Shin Bet, jej funkcjonariusze składali fałszywe oświadczenia przed sądem na temat metod działalności i postępowania z więźniami, a znęcanie się fizyczne i moralne nad przesłuchiwanymi było rytunową praktyką.

Zabójstwo premiera

Shin Bet'owi nie udało się zapobiec zabójstwu premiera Izraela Icchaka Rabina, dokonanemu 4 listopada 1995 roku. Zbliżenie się mordercy bez żadnych trudności do premiera wywołało oburzenie w rządzie izraelskim, co było główną przyczyną podania się do dymysji ówczesnego szefa agencji, Karmila Gilona.

Dotychczasowi dyrektorzy Shin Bet

 • Isser Harel : 1948 - 1952 (jednocześnie pełnił funkcję szefa Mossadu)
 • Isi Dorot] : 1952 - 1953
 • Amos Manor : 1953 - 1963
 • Josef Harmelin : 1964 - 1974
 • Avraham Ahituv : 1974 - 1981
 • Avraham Szalom : 1981 - 1986
 • Josef Harmelin : 1986 - 1988
 • Jacob Peri : 1988 - 1994
 • Karmi Gilon : 1995 - 1996
 • Ami Ayalon : 1996 - 2000
 • Avi Dichter : 2000 -
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.