Semiotyka

Semiotyka (podgląd zawartości)

(od greckiego semeiotikòs, czyli dotyczący znaku) albo semiologia, zwana także ogólną teorią znaków, dzieli się na trzy dziedziny: semantykę, syntaktykę oraz pragmatykę. Podział ten został wprowadzony w roku Kristeva. Zobacz też: przegląd zagadnień z zakresu matematyki, logika.
Wyniki wyszukiwań związane z "Semiotyka"
wyników 6