Seleucydzi lub też Seleukidzi - dynastia hellenistyczna wywodząca się od jednego z dowódców Aleksandra Wielkiego, Seleukosa. W państwie Seleucydów znajdowały się ważniejsze kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu: Syria, Mezopotamia, Persja oraz dolina Indusu.
 • Seleukos I Nikator 312 p.n.e. - 281 p.n.e.
 • Antioch I Soter 281 p.n.e. - 261 p.n.e. (współwładca od 291 p.n.e.)
 • Antioch II Theos 261 p.n.e. - 246 p.n.e.
 • Seleukos II Kallinikos 246 p.n.e. - 226 p.n.e.
 • Seleukos III Keraunos 226 p.n.e. - 223 p.n.e.
 • Antioch III Wielki 223 p.n.e. - 187 p.n.e.
 • Achajos 222 p.n.e. - 214 p.n.e. (w Azji Mniejszej)
 • Seleukos IV Filopator 187 p.n.e. - 174 p.n.e.
 • Antioch IV Epifanes 175 p.n.e. - 164 p.n.e.
 • Antioch V Eupator 164 p.n.e. - 162 p.n.e.
 • Demetriusz I Soter 162 p.n.e. - 150 p.n.e.
 • Aleksander I Balas 154 p.n.e. - 145 p.n.e.
 • Demetriusz II Nikator 145 p.n.e. - 140 p.n.e. - pierwsze panowanie
 • Antioch VI Epifanes Dionizos 145 p.n.e. - 140 p.n.e.
 • Diodotus Tryphon 142 p.n.e. - 138 p.n.e.
 • Antioch VII Euergetes 138 p.n.e. - 129 p.n.e.
 • Demetriusz II Nikator 129 p.n.e. - 125 p.n.e. - drugie panowanie
 • Aleksander II Zabinas 129 p.n.e. - 123 p.n.e.
 • Kleopatra Thea 126 p.n.e. - 121 p.n.e.
 • Seleukos V Filometor 126 p.n.e. - 125 p.n.e.
 • Antioch VIII Grypus 125 p.n.e. - 95 p.n.e.
 • Antioch IX Cyzicenus 114 p.n.e. - 95 p.n.e.
 • Seleukos VI Epifanes 96 p.n.e. -95 p.n.e.
 • Antioch X Eusebes 95 p.n.e. - 83 p.n.e.
 • Demetriusz III Filopator 95 p.n.e. - 88 p.n.e.
 • Antioch XI Epifanes Filadelfos 95 p.n.e.
 • Filip I Philadelphus 95 p.n.e. - 83 p.n.e.
 • Antioch XII Dionysus 87 p.n.e. - 84 p.n.e.
 • (Tigranes I - król Armenii) 83 p.n.e. - 69 p.n.e.
 • Seleukos VII Kybiosaktes 70 p.n.e.? - 60 p.n.e.?
 • Antioch XIII Asiaticus 69 p.n.e. - 64 p.n.e.
 • Filip II Philoromaeus 65 p.n.e. - 63 p.n.e.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.