Scholastyka - okres w rozwoju filozofii chrześcijańskiej, (właściwie katolickiej) który rozpoczął się około IX wieku, również metoda (scholastyczna) polegająca na rozwiązywaniu problemów poprzez racjonalne badanie argumentów za i przeciw oraz nazwa ortodoksyjnej filozofii katolickiej czasów średniowiecza. Najbardziej znanym filozofem i teologiem scholastycznym był św. Tomasz z Akwinu, który połączył myśl chrześcijańską z arystotelizmem. Potocznie "scholastyka" oznacza dogmatyczne filozofowanie, rozstrzyganie sporów przez odwoływanie się do autorytetów; formalistyczne, jałowe dociekania; metodę nauczania polegającą na udowadnianiu z góry przyjętych praw.

Najwybitniejsi filozofowie scholastyczni:

Wczesna scholastyka (IX-X wiek)
 • Anzelm z Canterbury, nazywany ojcem scholastyki
 • Piotr Lombard
 • Hugon od św. Wiktora, kierownik szkoły szkoły w opactwie św. Wiktora, wiktorianów
 • Johann Roscelin
 • Wilhelm z Chapeaux
 • Piotr Abelard
 • Gilbert de la Porree, przedstawiciel szkoły z Chartres
Klasyczna scholastyka (XI wiek)
 • Robert Grosseteste
 • Roger Bacon, doctor mirabilis (cudowny)
 • Aleksander z Hales, doctor irrefragibilis (niezłomny)
 • Giovanni Fidanza , doctor seraphicus (seraficki)
 • Rajmund Lullus
 • Albert Wielki
 • św. Tomasz z Akwinu, doctor angelicus (anielski), (zob. tomizm)
 • Henryk z Gandawy
 • Jan Duns Szkot, doctor subtilissimus (najdociekliwszy)
Późna scholastyka (koniec XI wieku - XII wiek)
 • Piotr z Auriol
 • Wilhelm Ockham, doctor invicibilis (niezwyciężony), najwybitniejszy przedstawiciel via moderna
 • Mikołaj z Autricourt
 • Jan Buridan
 • Jan Gerson
 • Witelo, najwybitniejszy polski filozof średniowieczny
Filozofia scholastyczna czasów odrodzenia i kontrreformacji
 • Luis de Molina
 • Franciszek Suarez
Neoscholastyka - odnowienie tomizmu w XIX i XX wieku
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.