Sanktuarium to w religioznawstwie termin, którym określa się miejsce uznawane za święte, często identyfikowane ze świątynią, budowlą wzniesioną na miejscu uznawanym za święte. Występuje w wielu religiach. Za jedno z najstarszych sanktuariów w Europie uznawana jest monumentalna budowla w Stonehenge.
Termin stosowany także w chrześcijaństwie, określenie miejsca świętego. W katolickim prawie kanonicznym za sanktuarium uważa się miejsce święte, uznane przez miejscowego biskupa, do którego mogą pielgrzymować wierni i wypraszać łaski u Boga za pośrednictwem świętych czy Maryi.
Ze względu na przedmiot kultu sanktuaria chrześcijańskie dzieli się na: Ze względu na oddziaływanie geograficzne sanktuariów, dzieli się je na:
  • międzynarodowe,
  • krajowe,
  • ponadregionalne (ponaddiecezjalne),
  • regionalne (diecezjalne),
  • lokalne (parafialne).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.