Sankcja jest to społeczna reakcja na określone działanie jednostki w postaci kary lub nagrody w danej zbiorowości w zależności od tego, czy jednostka ta działa zgodnie lub niezgodnie z ustalonymi w tej zbiorowości regułami. Karane są działania, które są niezgodne z imperatywami, a nagradzane te, które są zgodne z preferencjami.

Rozumienie pojęcia w prawie

1) Sankcja jest określona w normie prawnej, konsekwencja naruszenia prawa. Rozróżnia się m.in.:
  • sankcje karne (np. kara pozbawienia wolności)
  • sankcje cywilne (np. nieważność czynności prawnej)
  • sankcje administracyjne (np. kara administracyjna)
2) Sankcja to także nadanie mocy prawnej, zatwierdzenie jakiegoś aktu przez wyższą instancję.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.