Pm - Sm - Eu
 
Sm
Pu  
 
 
Samar -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Samar, Sm, 62
Własności metalicznelantanowiec
Grupa, okres, blok , 6, f
Gęstość, twardość7353 kg/m3, 2,5
Kolorbłękitnoszary
Własności atomowe
Masa atomowa150,36 u
Promień atomowy (obl.)185 (238) pm
Promień kowalencyjnybd
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon.html" title="Ksenon" >Xe4f66s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 24, 8, 2
Stopień utlenienia3
Własności kwasowe tlenkówśrednio zasadowe
Struktura krystalicznarombowa
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1345 K (1072 °C)
Temperatura wrzenia2076 K (1803 °C)
Objętość molowa19,98×10-3 m3/mol
Ciepło parowania166,4 kJ/mol
Ciepło topnienia8,63 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej563 Pa (1345 K)
Prędkość dźwięku2130 m/s (293,15K)
Pozostałe dane
Elektroujemność1,17 (Pauling)
1,07 (Allred)
Ciepło właściwe200 J/
Przewodność właściwa0,956×106 S/m
Przewodność cieplna13,3 W/
I Potencjał jonizacyjny544,5 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1070 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny2260 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny3990 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
144Sm 3,07% stabilny izotop z 82 neutronami
145Sm {syn.} 340 dni w.e.   145Pm
146Sm {syn.} 1,03×108 lat α 2,529 142Nd
147Sm 14,99% 1,06×1011 lat α 2,310 143Nd
148Sm 11,24% 7×1015 lat α 1,986 144Nd
149Sm 13,82% 1×1016 lat α   145Nd
150Sm 7,38% stabilny izotop z 88 neutronami
151Sm {syn.} 90 lat β-   151Eu
152Sm 26,75% stabilny izotop z 90 neutronami
154Sm 22,75% stabilny izotop z 92 neutronami
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Samar (Sm, łac. samarium) - pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od minerału samarskitu ((Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16).
Występowanie: samar występuje w skorupie ziemskiej w ilości 7,9 ppm. Najważniejszymi minerałami samaru są:
  • monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Sm)PO4 - tzw.piasek monacytowy
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.